Provozní řád herny

PROVOZNÍ DOBA HERNY

pondělí - pátek

9:00 - 12:00

14:00 - 17:00

 

POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY HERNY

Vstup dětí do herny je povolen pouze v doprovodu dospělé osoby

Za děti zodpovídá doprovod - mějte své děti neustále na dohled!

Dbejte pokynů obsluhy a informačních tabulí

Při nedodržení pokynů je obsluha oprávněna vykázat návštěvníka z herny bez nároku na vrácení vstupného

Do herny je vstup povolen pouze bez bot

Jídlo a nápoje konzumujte pouze na určených místech

Prostor pro kočárky je před vchodem do budovy nebo v šatně herny

Kapacita herny nesmí být překročena, obsluha nesmí z důvodu bezpečnosti dětí pustit další návštěvníky