O nás

     Školka byla otevřena 5.1.2015.

     Naším cílem je zahrnout vaše děti láskou, něhou a péčí. Děláme vše pro to, aby u nás bylo děťátko šťastné. Všem dětem je věnována pečlivá a přátelská pozornost, snažíme se o individuální přístup ke každému dítěti a program přizpůsobíme jeho věku i možnostem.

     Program školky je velmi pestrý - v rámci dopoledního i odpoledního programu se věnujeme vzdělávání dětí a výchově praktických dovedností pro každodenní život. Dbáme na osvojování hygienických návyků. Vedeme děti k samostatnosti při běžných úkonech jako jsou oblékání, stravování,  úklid hraček atd.

     Kapacita školky je 24 dětí. Děti nejsou rozděleny podle věku.
 

Do naší školky přijímáme děti v průběhu celého roku v závislosti na aktuálním obsazení kapacity školky.
 

     Pokud byste měli zájem prohlédnout si prostory naší školky a dozvědět se bližší informace o jejím provozu, rádi Vás uvítáme!