Informace

Provozní doba

Provoz školky je v pracovní dny od 07:00 do 17:00 hodin v rámci školního roku. V případě zájmu upravíme provozní dobu podle potřeb rodičů.

Školka je uzavřena ve dnech státních svátků ČR, o vánočních a velikonočních prázdninách.

Příchody dětí nejsou nijak ohraničeny, je to na Vás. Oceníme však, přivedete-li vaše dítě do 9:00, kdy začíná dopolední program. Odchody dětí - dopolední  (12:00 – 12:30), celodenní  (15:00 – 17:00).

 

Platební podmínky

     Školné je možno uhradit převodem na účet nebo v hotovosti. Školné je splatné do 3. dne v měsíci. Číslo účtu: 216 402 711/0600, VS Vám bude přidělen ve školce.

     Stravné a mimoškolní aktivity bude možné uhradit také převodem na účet nebo v hotovosti v kanceláři mateřské školky. Platba za nevyčerpané dny se nevrací. Stravné se vrací pouze za omluvené dny.

     Rezervační poplatek ve výši 2.000,- Kč je odečítán od první platby školného. V případě, že dítě nenastoupí, rezervační poplatek propadá.

     Nástup dítěte do školky je možný i v průběhu školního roku a nemusí být k prvnímu dni v měsíci.

     Při ukončení docházky dítěte do školky je stanovena měsíční výpovědní lhůta. Dítě je možné odhlásit po předchozí domluvě s ředitelkou školky a opětovně znovu přihlásit k docházce, pokud bude k dispozici volná kapacita.

 

Nemoci a nepřítomnost

     V případě, že nebude Vaše dítě z důvodu nemoci přítomno ve školce minimálně polovinu kalendářního měsíce (10 pracovních dnů) a doložíte potvrzení od lékaře, převedeme 30% zaplaceného školného do měsíce dalšího. Toto se týká pouze dětí s každodenní docházkou. U dětí využívající docházku 4 dny/týden převedeme 20% zaplaceného školného do dalšího měsíce. Ostatní děti si mohou docházku nahradit v nadcházejícím měsíci.

     Nepřítomnost dítěte musí rodiče ohlásit telefonicky do 7.00 hodin téhož dne, lépe je ale dítě omlouvat den předchozí. Pokud tak rodiče neučiní, absence dítěte nebude omluvena.

     S ohledem na zdraví všech, probíhá v naší školce tzv. RANNÍ FILTR = pokud jeví dítě viditelné známky nemoci ( rýma, kašel, vyrážka apod. ), nebude do kolektivu přijato. Stane-li se, že se nemoc u dítěte projeví během pobytu ve školce, voláme neprodleně rodičům, aby si dítě co nejdříve vyzvedli. Pevně věříme, že tento náš postoj všichni rodiče pochopí a souhlasí s ním.

 

Stravování

     Strava je  nám dovážena  firmou Klobys Restaurant, kde vaří pro mateřské a základní školy. Strava není zahrnuta do školného a činí 115,- Kč/den  (přesnídávka 20,- Kč + oběd 75,- Kč + svačina 20,- Kč). Dohlížíme na dostatečný pitný režim v průběhu celého dne. Každé dítě má svůj hrneček. Nápoje obměňujeme: voda, mléko, džus, čaj atd. Každodenní strava je pestrá, výživná a chutná, připravena s ohledem na zdravý vývoj dětí. Každý den mají děti zeleninu a ovoce. Jídelníček vypsaný na celý týden naleznete vyvěšen v šatně.

     Pokud si rodiče přejí, mohou svačiny svým dětem připravovat doma. S příchodem dítěte dají rodiče svačinu učitelce a ta se o vše ostatní postará.

 

 

Hygiena

     Děti jsou vedeny k samostatnému používání toalety a správnému mytí rukou včetně používání mýdla a ručníku. Mytí rukou provádí děti vždy po použití WC a také před jídlem a po jídle. Nejmenší děti se učí chození na nočník, vstřebávají postupně hygienické návyky, se kterými jim paní učitelky pomáhají, sžívají se s novým prostředím.

 

Co děti potřebují...

Aby se dětem v naší školce co nejvíce líbilo, je nutné, abyste je z domova vybavili následujícími věcmi:

  • Pohodlné a praktické oblečení do vnitřních prostor školky. Dítě v tomto oděvu stráví většinu dne. Je proto velice důležité, aby se v něm dítě cítilo opravdu příjemně.
  • Přezůvky, to znamená jakákoliv pohodlná obuv, kterou bude dítě nosit pouze uvnitř.
  • Oblečení pro pobyt venku. Přizpůsobit ročnímu období. Doporučujeme jedno oblečení na písek, kde se dítě může ušpinit a jiné na procházky.
  • Počasí bývá někdy nepřející, a proto by každé mělo mít k dispozici pláštěnku, holínky.
  • U dětí člověk nikdy neví, co vyvedou nebo co se stane, a proto je potřeba kompletní náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tričko, tepláčky).
  • Pravidelnou součástí denního režimu školky je odpočinek na lehátku. Nezapomeňte  přinést oblečení na spaní a popř. oblíbeného plyšáka do postýlky.
  • V případě, že je dítě používá, prosíme o plenky a vlhčené ubrousky.

Všechny věci musí být jednoznačně podepsané a označené. Děti si svoje věci často popletou, proto musí být vždy jasné, komu co patří. 


 

Jiné služby

Školka také nabízí péči o dítě mimo otevírací dobu školky ve večerním klubu v prostorách školky, a to ve všední dny od 17.00 do 19.00 hodin. Po dohodě nabízí školka rovněž péči o dítě mimo prostory školky (babysitting). Cena za každou započatou hodinu v rámci hlídání mimo otevírací dobu školky (i víkendy) činí 250,- (dítě do 2 let) nebo 200,- (dítě od 2 let). Noční hlídání 1000,- (21.00-07.00). Pokud by se jednalo o sourozence cena za hlídání + 50,- Kč.